VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographic] Đóng góp của kiều bào ta là vô cùng lớn

Trong những năm qua, sự quan tâm và chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước đã phát huy được tối đa tiềm năng, trí tuệ của kiều bào, tạo ra những xung lực mới phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

[Infographic] WEF 2019: Trung Quốc chiếm số lượng đại biểu khiêm tốn

[Infographic] WEF 2019: Thương mại toàn cầu là vấn đề trọng tâm

Việt Nam nằm trong top những nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới năm 2018

[Infographic] Ấn Độ đứng đầu thế giới về lượng kiều hối

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM