VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

[Infographic] Kinh tế tăng trưởng nhanh, đất nước vững bước phát triển

89 năm qua (3/2/1930--2019), dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, từ một quốc gia chịu hậu quả nặng nề sau chiến tranh, Việt Nam đã thay đổi đáng kể, trở thành một nền kinh tế đa dạng và có sức bật tốt ở Đông Nam Á, hội nhập nhanh chóng với kinh tế khu vực và toàn cầu.

[Infographic] Kinh tế Việt Nam 2018

[Infographic] WEF 2019 bàn thảo các mô hình mới và tương lai của nền kinh tế

[Infographic] Top 10 nền kinh tế nào dự báo lớn nhất thế giới năm 2030?

[Infographic] Kinh tế thế giới đối mặt những rủi ro lớn trong năm 2019

[Infographic] Bức tranh kinh tế nhiều kỷ lục năm 2018

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM