VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographic] Kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019

Tình hình tháng 8 và 8 tháng năm 2019, Chính phủ thống nhất đánh giá tình hình có chuyển biến tích cực. Dự kiến cả 12 chỉ tiêu của năm 2019 đều đạt và vượt.

Xây dựng Báo cáo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, cần tham vấn ý kiến các khoa học

Việt Nam cần có nguồn vốn ODA để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội

Chính phủ với 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội

7 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

[Infographic] Kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019 - Ảnh 1
[Infographic] Kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019 - Ảnh 2
Kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019. Nguồn Tổng cục Thống kê.
Kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019. Nguồn Tổng cục Thống kê.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM