VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographic] Mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả một số nội dung trọng tâm.

[Infographic] Những điểm nhấn trong công tác tài chính ngân sách năm 2018

Ngành Hải quan thu NSNN năm 2018 đạt 314.777 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước: Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về số liệu thu chi NSNN

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thành vượt kế hoạch thu NSNN năm 2018

[Infographic] Mục tiêu, nhiệm vụ  tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM