VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographic] Những điểm nhấn trong công tác tài chính ngân sách năm 2018

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cùng với sự nỗ lực phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước; cùng với quyết tâm chính trị của toàn ngành Tài chính, nhiệm vụ tài chính –ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 đã cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu dự toán Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

[Infographic] Làm gì để giao dịch an toàn tại máy ATM?

[Infographic] Kinh tế thế giới đối mặt những rủi ro lớn trong năm 2019

[Infographic] Vì sao số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động 2018 tăng đột biến?

[Infographic] Các đồng tiền năm 2018 biến động như thế nào?

[Infographic] Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 11 tháng đầu năm 2018

[Infographic] Những điểm nhấn trong công tác tài chính ngân sách năm 2018 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM