dầu mỏ (OPEC) vào tháng 1/2019 để tập trung vào sản xuất khí đốt."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng