VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

[Infographic] Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018

Thị trường chứng khoán năm 2018 đã ghi nhận nhiều chuyển động có xu hướng nối tiếp đà tăng 48% của năm trước. Sự tăng trưởng của nền kinh tế, sức khỏe lành mạnh hơn của hệ thống ngân hàng cộng hưởng với làn sóng thoái vốn cổ phần Nhà nước, gia tăng niêm yết mới… đã tạo những động lực ngày càng rõ ràng cho thị trường tăng tốc.

Thị trường chứng khoán Việt Nam cơ hội và thách thức

Chất lượng hoạt động của các công ty chứng khoán tiếp tục cải thiện

Thị trường chứng khoán Việt Nam cần lên hạng trên nền tảng vững chắc

5 giải pháp phát triển thị trường chứng khoán bền vững

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM