VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographic] Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Thế giới đánh giá cao vai trò, vị thế Việt Nam

Việc Thủ đô Hà Nội được lựa chọn là nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 được bạn bè quốc tế đánh giá là có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam.

[Infographic] Bản đồ cấm đường dịp hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

[Infographic] Dấu ấn Việt Nam trong những sự kiện đa phương quan trọng

[Infographic] Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai: Việt Nam là điểm đến hòa bình

[Infographic] Hà Nội đã sẵn sàng cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

[Infographic] Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Thế giới đánh giá cao vai trò, vị thế Việt Nam - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM