VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

[Infographic] WEF 2019: Thương mại toàn cầu là vấn đề trọng tâm

Thương mại toàn cầu là một trong những vấn đề trọng tâm tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2019 trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Mỹ đang trong giai đoạn hòa hoãn 90 ngày.

[Infographic] WEF 2019 bàn thảo các mô hình mới và tương lai của nền kinh tế

[Infographic] Top 10 nền kinh tế nào dự báo lớn nhất thế giới năm 2030?

[Infographic] Kinh tế thế giới đối mặt những rủi ro lớn trong năm 2019

[Infographic] Bức tranh kinh tế nhiều kỷ lục năm 2018

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM