VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographics] 10 năm thị trường trái phiếu Chính phủ

Đánh dấu sự phát triển của thị trường trái phiếu Chính phủ, trong vòng 10 năm, đã có hơn 1,8 triệu tỷ đồng vốn đã được huy động vào Ngân sách nhà nước để phục vụ cho nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế đất nước.

[Infographic] Dấu mốc 10 năm thị trường trái phiếu Chính phủ

[Infographic] Tình hình thị trường trái phiếu chính phủ tháng 08/2018

[Infographic] 16.940 tỷ đồng trái phiếu chính phủ được huy động thành công trong tháng 6/2018

[Infographic] Thị trường trái phiếu chính phủ tháng 04/2018

[Infographics] 10 năm thị trường trái phiếu Chính phủ - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM