VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographics] BHXH Việt Nam: Dịch vụ công trực tuyến bảo đảm vận hành liên tục 24/24 giờ/ngày

BHXH Việt Nam cam kết cung cấp dịch vụ công trực tuyến cung cấp dịch vụ công trực tuyến với thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, thuận tiện cho người sử dụng; công khai, minh bạch thông tin, thời gian giải quyết, tình trạng giải quyết hồ sơ; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan BHXH với các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Đơn vị đăng ký sử dụng dụng dịch vụ công trực tuyến tăng mạnh

Đã có 73.595 đơn vị đăng ký tham gia dịch vụ công trực tuyến

Ngành Hải quan cung cấp 171/192 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

[Video] Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức cao nhất

[Infographics] BHXH Việt Nam: Dịch vụ công trực tuyến bảo đảm vận hành liên tục 24/24 giờ/ngày - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM