VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographics] Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tác động ra sao tới nền kinh tế ?

Bộ Tài chính vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Theo Bộ Tài chính, Đề án này sẽ có những tác động tích cực đến nền kinh tế.

[Infographics] Việt Nam gia tăng xuất khẩu vào thị trường EU

[Infographics] Kim ngạch xuất khẩu nhiều nông sản chủ lực giảm

[Infographics] 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD trong 9 tháng năm 2020

[Infographics] Giai đoạn 2021-2025: Mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng 5%/năm

[Infographics] Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tác động ra sao tới nền kinh tế ? - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM