VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographics] Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn và sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một số tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua ái quốc

Tư tưởng yêu nước, thương dân trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Công đoàn DATC dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Tài chính Việt Nam

[Infographics] Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chiến dịch Điện Biên Phủ - Ảnh 1

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn và sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người đã truyền cho các chiến sỹ một ý chí quyết chiến quyết thắng, một nghị lực, một sức mạnh phi thường, một niềm tin sắt đá để quân và dân Việt Nam vượt qua khó khăn, hiểm nguy giành thắng lợi hoàn toàn.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM