VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographics] Đặc điểm kinh tế-xã hội của vùng dân tộc thiểu số

Năm 2019, 98,6% số thôn thuộc các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã được tiếp cận điện; trong đó, tỷ lệ thôn được sử dụng điện lưới quốc gia chiếm 97,2%, tăng 4,2 điểm phần trăm so với năm 2015.

[Infographics] Các cách vực dậy nền kinh tế thời Covid-19

[Infographics] Tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2020

[Infographics] Sáu tháng đầu năm: Kinh tế Hà Nội tăng 3,39%

[Infographics] Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm qua những con số

[Infographics] Đặc điểm kinh tế-xã hội của vùng dân tộc thiểu số - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM