VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographics] Dấu mốc quan trọng trong quản lý, vay và trả nợ công ở Việt Nam

Trong những năm qua, công tác quản lý nợ công của Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp cận gần hơn với các thông lệ tốt trên thế giới... Với sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và Bộ Tài chính, công tác quản lý, huy động và trả nợ công đã đạt nhiều kết quả tích cực, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ về quản lý nợ công theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính và dự toán ngân sách nhà nước.

[Infographics] Bộ Tài chính thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài năm 2020 tại các địa phương

[Infographics] Một số chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025

[Infographics] Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2020-2022

[Infographics] Điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính

[Infographics] Dấu mốc quan trọng trong quản lý, vay và trả nợ công ở Việt Nam - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM