VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographics] Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt

Ngày 9/6/2020, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch số 1823/KH- BHXH về đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt. Kế hoạch này hướng dẫn chi tiết cơ quan BHXH các cấp xây dựng nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng.

5 nhiệm vụ trọng tâm của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trong tháng 6/2020

Đề nghị giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Hướng dẫn doanh nghiệp xin giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

[Infographics] Bảo hiểm xã hội tự nguyện có lợi ích gì?

[Infographics] Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM