VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographics] Đô thị hóa tạo ra nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội

Những năm qua, đô thị hóa từng bước gắn kết với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời là một trong những nhân tố then chốt quyết định thành công của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

[Infographics] Đặc điểm Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực

[Infographics] Điều chỉnh chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng

[Infographics] Bức tranh kinh tế-xã hội năm 2019 và kế hoạch năm 2020

[Infographic] Kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019

[Infographics] Đô thị hóa tạo ra nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM