VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographics] Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính của BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 1829/KH-BHXH thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Trong Kế hoạch này, BHXH Việt Nam hướng dẫn chi tiết việc triển khai các nhiệm vụ đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt

5 nhiệm vụ trọng tâm của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trong tháng 6/2020

Đề nghị giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Hướng dẫn doanh nghiệp xin giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

[Infographics] Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính của BHXH Việt Nam - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM