VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographics] Lực lượng lao động giảm sâu kỷ lục

Theo số liệu Tổng Cục thống kê, tính đến tháng 6 năm 2020, cả nước có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm những người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập... Đây cũng là thời điểm lực lượng lao động có việc làm giảm mạnh nhất trong vòng 10 năm qua.

[Infographic] Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới

[Infographics] Thất nghiệp giảm, thu nhập tăng

[Infographic] Căn cứ tính thuế đối với Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

[Infographic] 07 trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

[Infographics] Lực lượng lao động giảm sâu kỷ lục   - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM