VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographics] Người bị ảnh hưởng do Covid-19 được hỗ trợ như thế nào?

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một triệu đồng/tháng, tối đa không quá 3 tháng.

[Infographics] Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân

[Infographics] Chính phủ hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch như thế nào?

[Infographics] Ngân hàng Việt hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19

[Infographics] Fed bất ngờ giảm lãi suất để hỗ trợ kinh tế Mỹ

[Infographics] Người bị ảnh hưởng do Covid-19 được hỗ trợ như thế nào? - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM