VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographics] Sản lượng thủy sản cả nước tháng 7 ước tính đạt 783.300 tấn

Sản lượng thủy sản cả nước tháng Bảy ước tính đạt 783.300 tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước và tính chung bảy tháng năm 2020, sản lượng thủy sản ước tính đạt hơn 4,6 triệu tấn.

[Infographics] 5 tháng, nông-lâm-thủy sản xuất siêu gần 3,3 tỷ USD

[Infographics] Xuất khẩu nông, lâm và thủy sản đạt hơn 5 tỷ USD

[Infographics] Thặng dư thương mại nông, lâm, thủy sản đạt 8,8 tỷ USD

[Infographics] Ưu đãi thuế của EU cho hàng nông thủy sản Việt Nam

[Infographics] Sản lượng thủy sản cả nước tháng 7 ước tính đạt 783.300 tấn - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM