VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographics] Tiến trình thúc đẩy năng suất chất lượng tại Việt Nam

Trước yêu cầu khắt khe của thị trường về nâng cao năng suất chất lượng, từ năm 1996, Việt Nam đã tham gia vào Tổ chức năng suất châu Á. Từ đó đến nay, Chính phủ cũng đã có nhiều giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy tiến trình nâng cao năng suất chất lượng tại Việt Nam.

[Infographics] 9 mục tiêu nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp năm 2020 tại Thừa Thiên Huế

[Infographics] Kết quả sau 10 năm triển khai Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của DN Việt Nam đến năm 2020”

[Infographics] Tác động của của chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

[Infographics] Mục tiêu chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

[Infographics] Tiến trình thúc đẩy năng suất chất lượng tại Việt Nam - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM