VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographics] Vốn thu hút của nhà đầu tư nước ngoài đạt 8,55 tỷ USD

Tính đến ngày 20/3 vừa qua, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) của quý 1 này đạt 8,55 tỷ USD, bằng 79,1% so với cùng kỳ năm 2019.

[Infographics] 2 tháng đầu năm 2020, thu hút FDI đạt gần 6,47 tỷ USD

[Infographics] Thu hút FDI đạt 5,33 tỷ USD trong tháng 1

[Infographics] Thu hút FDI năm 2019 đạt 38,02 tỷ USD

[Infographics] 10 tháng năm 2019: Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI

[Infographics] Vốn thu hút của nhà đầu tư nước ngoài đạt 8,55 tỷ USD - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM