VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographics] Xuất khẩu gạo trong 7 tháng đầu năm tăng gần 11%

7 tháng đầu năm, khối lượng và trị giá xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt gần 3,9 triệu tấn và 1,9 tỷ USD, giảm 1,4% về khối lượng nhưng tăng 10,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

[Infographics] Xuất khẩu gạo tháng Năm cao nhất từ đầu năm 2020

[Infographics] Những nước nào đang nhập khẩu gạo Việt nhiều nhất

[Infographics] Việt Nam xuất khẩu gạo thế nào

[Infographics] Các thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2019

[Infographics] Xuất khẩu gạo trong 7 tháng đầu năm tăng gần 11% - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM