Kho bạc Nhà nước tổ chức động viên khóa sổ quyết toán cuối năm 2016

Kho bạc Nhà nước tổ chức động viên khóa sổ quyết toán cuối năm 2016

Ngày 31/12/2016, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức động viên khóa sổ quyết toán cuối năm 2016 trong toàn hệ thống theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu trên toàn quốc. Tại điểm cầu Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã đến thăm và động viên khóa sổ quyết toán cuối năm toàn hệ thống kho bạc.

Kho bạc Nhà nước nỗ lực giải ngân vốn đầu tư năm 2016

Kho bạc Nhà nước nỗ lực giải ngân vốn đầu tư năm 2016
Năm 2016, các cơ chế chính sách liên quan đến quản lý tài chính nói chung, quản lý kiểm soát chi thường xuyên và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng có nhiều thay đổi, liên quan đến quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật ngân sách nhà nước.

Kho bạc Nhà nước hoàn thành 31 đề án chính sách năm 2016

Kho bạc Nhà nước hoàn thành 31 đề án chính sách năm 2016

Tại buổi Họp báo về kết quả hoạt động năm 2016 của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) ngày 14/12, ông Phạm Văn Toàn, Chánh văn phòng KBNN cho biết, năm 2016, KBNN đã hoàn thành xong 31 đề án chính sách; 02 đề án chính sách đã được triển khai theo đúng tiến độ của năm 2016 và tiếp tục thực hiện theo kế hoạch năm 2017.

Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016

Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016
Sáng ngày 12/12, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đến dự, đánh giá cao sự nỗ lực của toàn hệ thống trong năm qua và khẳng định, Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016.

Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu theo Luật

Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu theo Luật
Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. Dự thảo thông tư đã đề xuất việc tổ chức thu Ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý thuế và quy định khác của pháp luật về thu Ngân sách Nhà nước.