Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi đạt gần 89% dự toán

Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi đạt gần 89% dự toán

Kho bạc Nhà nước cho biết, tính đến ngày 31/12/2016, hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi đạt 741.386 tỷ đồng, bằng 88,6% dự toán chi thường xuyên năm 2016. Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 28.762 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 42 tỷ đồng.

Hạch toán kịp thời, điều tiết chính xác các khoản thu

Hạch toán kịp thời, điều tiết chính xác các khoản thu

Có thể nói, khép lại năm 2016, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác như thu - chi ngân sách nhà nước, giải ngân vốn xây dựng cơ bản, cải cách hành chính… Đây là động lực quan trọng để Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2017.

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành công tác khóa sổ quyết toán năm 2016

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành công tác khóa sổ quyết toán năm 2016

Bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cao Bằng cho biết, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng đã hoàn thành công tác khóa sổ quyết toán năm 2016. Kết quả này có được là do Kho bạc Nhà nước Cao Bằng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng công tác khóa sổ quyết toán từ tháng 11/2016.

Kho bạc Nhà nước tổ chức động viên khóa sổ quyết toán cuối năm 2016

Kho bạc Nhà nước tổ chức động viên khóa sổ quyết toán cuối năm 2016

Ngày 31/12/2016, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức động viên khóa sổ quyết toán cuối năm 2016 trong toàn hệ thống theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu trên toàn quốc. Tại điểm cầu Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã đến thăm và động viên khóa sổ quyết toán cuối năm toàn hệ thống kho bạc.

Kho bạc Nhà nước nỗ lực giải ngân vốn đầu tư năm 2016

Kho bạc Nhà nước nỗ lực giải ngân vốn đầu tư năm 2016
Năm 2016, các cơ chế chính sách liên quan đến quản lý tài chính nói chung, quản lý kiểm soát chi thường xuyên và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng có nhiều thay đổi, liên quan đến quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật ngân sách nhà nước.