VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

 Khẳng định vai trò thanh tra chuyên ngành Kho bạc

Cán bộ kho bạc kiểm tra hồ sơ, thủ tục của khách hàng đến giao dịch.

Kho bạc Nhà nước Bến Tre:

Khẳng định vai trò thanh tra chuyên ngành Kho bạc

Trong năm 2016, Kho bạc Nhà nước Bến Tre chính thức thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Kho bạc Nhà nước Hạ Long đa dạng hóa hình thức thu nộp

Kho bạc Bắc Kạn thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra

Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi đạt gần 89% dự toán

Kho bạc Nhà nước tổ chức động viên khóa sổ quyết toán cuối năm 2016

Kho bạc Nhà nước nỗ lực giải ngân vốn đầu tư năm 2016

Mặc dù là nghiệp vụ mới, lực lượng cán bộ làm công tác thanh tra còn mỏng, nhưng Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bến Tre đã thực hiện thanh tra tại 2 đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) và đạt 100% kế hoạch đề ra.

Cẩn trọng từng bước

Báo cáo từ KBNN Bến Tre cho biết, để công tác Thanh tra chuyên ngành (TTCN) được thực hiện tốt, ngay từ năm 2015, đơn vị đã tổ chức hội nghị khách hàng triển khai công tác TTCN của kho bạc và các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN Trung ương về công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc đến các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Qua hội nghị này, các đơn vị dự toán, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đã nắm bắt và đồng thuận với nội dung công việc TTCN của kho bạc, hiểu sâu hơn về các nội dung xử phạt vi phạm hành chính, những nội dung, phạm vi mà đơn vị sử dụng vốn ngân sách dễ sai phạm, từ đó có biện pháp phòng ngừa, chấn chỉnh.

Đặc biệt, qua hội nghị này, KBNN Bến Tre cũng muốn các đơn vị sử dụng ngân sách chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về hồ sơ, thủ tục tạm ứng, thanh toán, hoàn ứng, trình tự thời gian gửi hồ sơ đến kho bạc, nhất là trong lĩnh vực cam kết chi để tránh vi phạm về thời gian cam kết chi như trước đây.

Bên cạnh đó, trong năm 2015, KBNN Bến Tre đã tổ chức thí điểm tập dượt cho 8 đơn vị kho bạc huyện. Qua đó thực hành về phạm vi, nội dung thanh tra, phương pháp tiến hành thanh tra và áp dụng ghi chép biểu mẫu thanh tra từ bước chuẩn bị, tiến hành đến kết thúc thanh tra. Trên cơ sở đó, thực hiện báo cáo, tổng hợp đánh giá, rút kinh nghiệm, tạo cơ sở cho việc triển khai chính thức TTCN đối với các đơn vị sử dụng ngân sách từ năm 2016.

Với tinh thần tổ chức thực hiện các cuộc TTCN theo hướng chặt chẽ, thận trọng nhằm tạo được sự đồng thuận của các đơn vị được thanh tra, kiểm tra, trong năm 2016, KBNN Bến Tre đã đưa ra kế hoạch thanh tra 2 đơn vị. Tại 2 đơn vị được thanh tra, KBNN Bến Tre đã thực hiện theo đúng các bước quy định trong thanh tra, kiểm tra, đồng thời luôn đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị này.

Mỗi công chức thanh tra cần nêu cao tinh thần trách nhiệm

Nghiệp vụ TTCN KBNN đã chính thức được thực hiện 1 năm và bước đầu đã mang lại nhiều hiệu ứng tích cực, giúp minh bạch chi tiêu ngân sách. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy, việc nghiên cứu, cập nhật tài liệu chế độ, chính sách quy định chi tiêu tài chính công phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra là nội dung quan trọng, là tiền đề để đạt hiệu quả trong nghiệp vụ thanh tra.

Vì vậy, theo KBNN Bến Tre, KBNN cần xây dựng hệ thống các văn bản quy định hiện hành áp dụng cho mỗi loại hình đơn vị dự toán như: Đơn vị sự nghiêp công, đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị thuộc khối an ninh quốc phòng,… Đồng thời, mỗi công chức được giao nhiệm vụ thanh tra cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như luôn cập nhật và nghiên cứu các chế độ, chính sách quy định về chi tiêu tài chính công, những sửa đổi, bổ sung về quản lý thu - chi ngân sách để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát hiện, chấn chỉnh sai phạm giúp đơn vị sử dụng ngân sách ngày càng hiệu quả hơn.

KBNN Bến Tre cũng đề xuất, các đơn vị kho bạc cần khai thác có hiệu quả các chương trình hỗ trợ như : Tabmis (hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc); chương trình khai thác số liệu báo cáo; chương trình quản lý kiểm soát thanh toán vốn đầu tư; chương trình tổng hợp báo cáo của chi xây dựng cơ bản… để khảo sát số liệu ban đầu phục vụ cho công tác TTCN KBNN được tốt nhất.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Có thể bạn quan tâm