VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Kho bạc Cà Mau đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án đầu tư

Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Cà Mau đã quyết liệt đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án đầu tư. Số lượng các dự án đã hoàn thành chưa được quyết toán giảm đi rõ rệt.

Huy động 6.815 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã đạt gần 304.220 tỷ đồng

Tháng 1/2017 huy động được 13.182,3 tỷ đồng trái phiếu

Thị trường trái phiếu đón “hàng” mới

Cùng ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cà Mau cho biết, thời gian qua, công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư qua hệ thống KBNN Cà Mau có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tuy nhiên, công tác quyết toán và tất toán dự án công trình vẫn còn chậm. Nguyên nhân, một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án chưa thật sự quan tâm đến công tác lập báo cáo quyết toán và tất toán dự án công trình hoàn thành nên có một số dự án bị tồn đọng kéo dài nhiều năm, chưa được tất toán tại KBNN Cà Mau.

Theo số liệu tổng hợp, từ năm 2014 trở về trước số dự án công trình chưa lập báo cáo quyết toán và chưa tất toán kéo dài còn khá lớn với tổng số 2.072 dự án, công trình sử dụng các nguồn vốn khác nhau.

KBNN Cà Mau đã chủ động tham mưu với chính quyền địa phương triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác lập báo cáo quyết toán, tất toán công trình hoàn thành trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, KBNN Cà Mau cũng thực hiện rà soát các dự án hoàn thành đã quá hạn theo quy định nhưng chưa lập báo cáo quyết toán để đôn đốc, nhắc nhở chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện theo đúng quy định.

Song song với đó, KBNN Cà Mau còn chủ động ban hành văn bản đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tích cực lập báo cáo quyết toán dự án công trình đã hoàn thành và xử lý tất toán dự án công trình khi có quyết định phê duyệt quyết toán của cấp có thẩm quyền.

Với sự quyết liệt trong triển khai thực hiện cùng với việc nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, cho đến thời điểm cuối năm 2016 vừa qua, số lượng các dự án đã hoàn thành được quyết toán tăng lên rõ rệt.

Cụ thể, số dự án đã lập báo cáo quyết toán và phê duyệt quyết toán là 2.703 dự án (số lượng này có cả các dự án của năm 2014 trở về trước và dự án của các năm tiếp theo). Số được phê duyệt quyết toán là 2.594 dự án, còn lại là 109 dự án đang gửi cơ quan quyết toán; đã xử lý tất toán dự án công trình là 2.114 dự án công trình; còn lại là 480 dự án công trình chưa tất toán. Số còn lại chưa tất toán là chờ cơ quan tài chính thông báo vốn để xử lý các khoản phải thu phải trả.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM