thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) có hiệu lực. Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nam Định triển khai thực hiện khá tốt và đạt kết quả quan trọng."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Kho bạc Nam Định: Điểm sáng về thanh toán vốn đầu tư

Cán bộ KBNN Nam Định hướng dẫn thủ tục thanh toán vốn ngân sách. Nguồn: internet

Kho bạc Nam Định: Điểm sáng về thanh toán vốn đầu tư

Năm 2016 có nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện về lĩnh vực kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) có hiệu lực. Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nam Định triển khai thực hiện khá tốt và đạt kết quả quan trọng.

Giải đáp cơ chế tài chính của đơn vị nghiên cứu khoa học

Huy động hơn 22 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tháng 7

Những chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 8/2016

Kho bạc Nhà nước tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo

TABMIS vận hành thành công trên 1.500 điểm

6 tháng đầu năm, đơn vị đã thực hiện thanh toán vốn đầu tư đạt 78% so với kế hoạch vốn năm 2016.

Thanh toán đạt 78% kế hoạch vốn

Báo cáo từ KBNN Nam Định cho thấy, 6 tháng đầu năm đã thanh toán vốn đầu tư đạt gần 1.754 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch 2016, được đánh giá là “điểm sáng” của cả nước. Trong đó, dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương đã giải ngân được trên 100 tỷ đồng, đạt 33%; dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương giải ngân được trên 1.541 tỷ đồng, đạt 89%; dự án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ giải ngân được trên 112 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch.

Lý giải cho việc giải ngân đạt tỷ lệ cao, ông Vũ Văn Yên - Giám đốc KBNN Nam Định cho biết, trong năm 2016, hàng loạt các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến công tác kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư có hiệu lực. KBNN Nam Định đã phối hợp kịp thời với cơ quan tài chính, kế hoạch và đầu tư trong công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB năm 2015 đảm bảo kịp thời chính xác, theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, đơn vị đã tập trung kiểm soát, thanh toán các dự án thuộc kế hoạch vốn còn lại năm 2015 được phép kéo dài sang năm 2016. Đồng thời, toàn đơn vị rà soát các dự án kế hoạch vốn năm 2016 theo danh mục dự án đã được thẩm tra của cấp có thẩm quyền; thực hiện kiểm soát, thanh toán đảm bảo kịp thời, đúng quy trình nghiệp vụ và chế độ quy định hiện hành.

Song song với đó, KBNN Nam Định cũng thường xuyên kiểm tra các dự án có bảo lãnh tạm ứng quá hạn và đến hạn để kịp thời đôn đốc chủ đầu tư thu hồi vốn tạm ứng hoặc gia hạn thời gian bảo lãnh tạm ứng theo quy định.

Kiểm soát chi chặt chẽ, phát hiện nhiều vi phạm

Cũng theo báo cáo từ KBNN Nam Định, không chỉ làm tốt công tác kiểm soát vốn đầu tư mà trong 6 tháng đầu năm vừa qua, đơn vị còn phát hiện ra nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực KBNN trên địa bàn. Đặc biệt, các hành vi được phát hiện đều thông qua công tác kiểm soát chi các đơn vị dự toán; đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thuộc nguồn vốn ngân sách và vốn trái phiếu chính phủ.

Cụ thể, KBNN Nam Định đã phát hiện và xử lý 34 vụ (lập quyết định phạt cảnh cáo đối với 27 vụ và 7 vụ còn lại phạt tiền với tổng số tiền 8,4 triệu đồng)... Trong đó, các vi phạm chủ yếu tập trung ở các lỗi như: Không làm thủ tục cam kết chi; vi phạm thời hạn thanh toán tạm ứng.

Ông Vũ Văn Yên cho biết, để tập trung giải ngân vốn đầu tư XDCB trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành 95% kế hoạch năm, KBNN Nam Định đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư hoàn tất hồ sơ, thủ tục thanh toán vốn song vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ.

Cùng với đó, KBNN Nam Định tiếp tục triển khai công tác kiểm soát chi đầu tư theo đúng nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” và tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho chủ đầu tư trong việc hoàn tất hồ sơ thủ tục thanh toán vốn đầu tư.

Ngoài ra, KBNN Nam Định cũng sẽ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư về tình hình triển khai dự án, để nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm soát thanh toán, cũng như, tiếp tục đôn đốc các khoản tạm ứng vốn đến kỳ hạn hoàn ứng theo quy định. Toàn đơn vị phấn đấu đến cuối năm giảm dần tỷ lệ tạm ứng vốn, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và KBNN.


Theo thoibaotaichinh.vn

Có thể bạn quan tâm