Kho bạc Nhà nước: Siết chặt hơn nữa kỷ luật quản lý ngân sách

(Taichinh) - Ngay sau khi Chỉ thị số 22/CT- TTg ngày 3/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước được ban hành.
KBNN luôn tập trung nhanh, đầy đủ các nguồn thu vào NSNN và kiểm soát chi an toàn.KBNN luôn tập trung nhanh, đầy đủ các nguồn thu vào NSNN và kiểm soát chi an toàn.

Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) cũng đã có Chỉ thị số 2945/CT - KBNN yêu cầu giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016.

Đẩy mạnh việc phối hợp thu nộp ngân sách nhà nước

Tại Chỉ thị số 2945, Tổng Giám đốc KBNN đã yêu cầu các đơn vị KBNN chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu, cơ quan tài chính trên địa bàn để thực hiện quyết liệt các giải pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và chính quyền địa phương.

Đặc biệt, Tổng giám đốc yêu cầu phải đẩy mạnh triển khai thực hiện dự án “Hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế giữa cơ quan thuế, kho bạc, hải quan và tài chính”. Tăng cường triển khai phối hợp thu NSNN với các ngân hàng thương mại và các hình thức thu, nộp NSNN hiện đại (ATM, Internet, POS). Đẩy mạnh thực hiện thu nộp NSNN (kể cả thu phạt vi phạm hành chính) bằng tiền mặt tại các chi nhánh, điểm giao dịch của ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản, nhằm tạo thuận lợi cho người nộp và tăng cường cải cách hành chính trong việc thu nộp NSNN.

Trong công tác kiểm soát chi thường xuyên, ngoài việc tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ, đúng chế độ, Chỉ thị 2945 cũng yêu cầu các đơn vị KBNN kiên quyết từ chối không thanh toán, thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đối với kinh phí thường xuyên đã giao trong dự toán đầu năm của các bộ, ngành, địa phương nhưng đến ngày 30/6/2016 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện; kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi bằng tiền mặt do đơn vị dự toán đề nghị không đúng nội dung được phép chi bằng tiền mặt. Toàn hệ thống KBNN tạm dừng thanh toán một số khoản chi chưa thực sự cấp thiết, trong trường hợp xảy ra thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách các cấp để ưu tiên xử lý các nhiệm vụ chi quan trọng.

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), KBNN các địa phương thực hiện kiểm soát thanh toán vốn đảm bảo đúng theo Luật Đầu tư công, Luật NSNN, Luật Xây dựng cũng như các nghị định của Chính phủ; đồng thời hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện kiểm soát chi đầu tư theo đúng quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN…

Cắt giảm các thủ tục rườm rà

Không chỉ tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong các hoạt động nghiệp vụ, toàn hệ thống KBNN còn rà soát các quy định, thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, gây khó khăn, cản trở việc thực hiện thu, chi NSNN. Trên cơ sở này, KBNN báo cáo với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính; đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân, đơn vị đến giao dịch với kho bạc.

Đặc biệt, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện đầy đủ việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính theo quy định của Bộ Tư pháp; công khai nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị trên bảng niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở các đơn vị KBNN.

Báo cáo từ KBNN cho biết, tính đến ngày 31/8/2016, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 464.766 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch năm 2016. Thông qua công tác kiểm soát chi, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 16.495 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 18,2 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản giải ngân qua hệ thống KBNN ước đạt 140.678 tỷ đồng, đạt 43,5% so với kế hoạch năm 2016. Trong đó: Vốn XDCB giải ngân đạt trên 100.999 tỷ đồng, đạt 43,7% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu gần 2.629 tỷ đồng, đạt 30,8% kế hoạch; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân trên 12.490 tỷ đồng đạt 29,2% kế hoạch; nguồn vốn khác giải ngân trên 24.559 tỷ đồng đạt 60,6% kế hoạch vốn năm KBNN nhận được từ cơ quan tài chính.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 20,2 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt; một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà trong một cuộc họp mới đây đã đánh giá rất cao những nỗ lực và cố gắng của KBNN trong việc tập trung nhanh, đầy đủ các nguồn thu vào NSNN, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của Chính phủ và thực hiện các chính sách xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng đánh giá cao việc tổ chức quản lý, kiểm soát chi của KBNN luôn đảm bảo, chặt chẽ giúp cho việc chi tiêu NSNN luôn đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí. Bên cạnh đó, KBNN còn giữ vững được kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý tài chính, ngân sách. Đặc biệt, công tác kế toán NSNN tại KBNN luôn bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình thu chi NSNN, phục vụ đắc lực cho việc chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và các cấp chính quyền địa phương.


Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục