VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Lãi suất trúng thầu trái phiếu Kho bạc giảm mạnh trong tháng 7

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 8,1 nghìn tỷ đồng, Ảnh: internet.

Lãi suất trúng thầu trái phiếu Kho bạc giảm mạnh trong tháng 7

Tháng 7/2017, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 14 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 15.170 tỷ đồng trái phiếu (tất cả đều do Kho bạc Nhà nước phát hành), giảm 32% so với tháng 6/2017. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 92,5%.

Ngày 2/8, hút thêm 2.500 tỷ đồng từ đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Huy động hơn 15,1 nghìn tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Chính thức triển khai thanh toán trái phiếu Chính phủ qua Ngân hàng Nhà nước

Kho bạc Nhà nước huy động trái phiếu Chính phủ đạt 75,6% kế hoạch

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 4,48-4,90%/năm, 7 năm trong khoảng 4,95-5,19%/năm, 10 năm là 5,38%/năm, 15 năm trong khoảng 5,75-6,25%/năm, 20 năm trong khoảng 5,82-6,55%/năm, 30 năm trong khoảng 6,22-6,65%/năm. 

So với tháng 6/2017, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm khá mạnh trên tất cả các kỳ hạn: 5 năm giảm 0,42%/năm, 7 năm giảm 0,25%/năm, 10 năm giảm 0,27%/năm, 15 năm giảm 0,55%/năm, 20 năm giảm 0,85%/năm, 30 năm giảm 0,88%/năm. 

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp, tháng 7, tổng khối lượng giao dịch theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 1.020 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 109,8 nghìn tỷ đồng, giảm 1,3% về giá trị so với tháng 6/2017. Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repo) đạt hơn 988 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 98,8 nghìn tỷ đồng, giảm 0,42% về giá trị so với tháng 6/2017. 

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 8,1 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 5,6 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch repo của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 216 tỷ đồng.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM