Ngành Kho bạc Nhà nước thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí

(Taichinh) - Thực hiện Quyết định số 1415/QĐ - BTC ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Trụ sở KBNN huyện Nậm Pổ, tỉnh Điện Biên được xây dựng và đưa vào sử dụng trong năm 2014.Trụ sở KBNN huyện Nậm Pổ, tỉnh Điện Biên được xây dựng và đưa vào sử dụng trong năm 2014.

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã có Quyết định số 2966/QĐ - KBNN ngày 8/7/2016 về việc ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của hệ thống KBNN năm 2016. Theo đó, một loạt giải pháp đã được đề ra và bước đầu, toàn hệ thống đã thực hiện có hiệu quả tốt.

Đề ra nhiều mục tiêu

Tại Quyết định số 2966, Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu toàn hệ thống tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương. Trong đó, phấn đấu thực hiện tiết kiệm tối thiểu 12% chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm cũng như cử cán bộ đi công tác, tiếp khách…

Là đơn vị được Nhà nước giao cho quản lý ngân quỹ nhà nước bằng việc kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, nên KBNN đã rất nghiêm túc trong việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) tại đơn vị. Theo đó, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư, tiến hành rà soát, cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, thu hồi đối với các dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng quá thời hạn quy định không triển khai thực hiện theo cam kết hoặc theo giấy phép. Cắt giảm, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp; không để phát sinh thêm và xử lý dứt điểm nợ đọng XDCB; chống lãng phí, nâng cao chất lượng công tác khảo sát thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án để phấn đấu tiết kiệm từ 10% đến 15% tổng mức đầu tư.

Thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ - CP của Chính phủ về tinh giản biên chế, KBNN đã đặt ra mục tiêu phấn đấu thực hiện chỉ tiêu tinh giản 1,5% so với số biên chế được giao. Chỉ tiêu sử dụng công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế đã thực hiện tinh giản và không quá 50% số biên chế đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định. Quản lý chặt chẽ giờ lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và đảm bảo hiệu quả công việc của cán bộ tại đơn vị.

Đặc biệt, tại Quyết định 2966, Tổng Giám đốc KBNN còn yêu cầu thực hiện rà soát và đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến các thủ tục tuyển dụng công chức, viên chức, thủ tục thi nâng ngạch công chức, đơn giản hóa thủ tục hành chính định kỳ hàng năm để đảm bảo giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí.

Giải pháp cụ thể để thực hiện

Với hàng loạt mục tiêu được đề ra, KBNN cũng đưa ra các giải pháp để thực hiện. Với các giải pháp này, từng đơn vị KBNN đã quy định cụ thể biện pháp phòng chống và hạn chế lãng phí trong thực hiện hoạt động của đơn vị mình.

Theo đó, từng đơn vị KBNN đã phân công rõ người chịu trách nhiệm cho từng khâu công việc. Với cách làm này, trách nhiệm của từng cá nhân lãnh đạo và công chức, viên chức trong đơn vị đã được nâng lên. Đồng thời, các đơn vị KBNN cũng chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra tại đơn vị mình và chỉ đạo công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại các đơn vị KBNN cấp dưới trực thuộc.

Ngoài ra, từng đơn vị KBNN còn ban hành quy chế chỉ đạo, phối hợp giữa tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể trong đơn vị để góp phần nâng cao năng lực trong việc chỉ đạo, giám sát của cấp ủy đảng và đoàn thể với chính quyền trong việc thực thi nhiệm vụ.

Đặc biệt, toàn hệ thống KBNN đã phát huy vị trí, vai trò lãnh đạo của tập thể trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản công…

Mặc dù quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và của Tổng Giám đốc KBNN trong việc ban hành Chương trình Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí mới chỉ được triển khai trong thời gian ngắn. Việc đánh giá, tổng kết chưa thực hiện, nhưng theo KBNN, bước đầu các đơn vị KBNN đã thực hiện rất nghiêm túc, các công chức, viên chức cũng ý thức được việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí nên việc làm này đang được thực hiện rất tốt tại từng đơn vị KBNN trong toàn hệ thống.


Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục