VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tổng thu ngân sách nhà nước tỉnh Yên Bái đạt gần 12.318 tỷ đồng

Trong năm 2016, KBNN Yên Bái đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thu, chi NSNN. Ảnh: Hạnh Thảo

Tổng thu ngân sách nhà nước tỉnh Yên Bái đạt gần 12.318 tỷ đồng

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước Yên Bái cho biết, năm 2016 mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước, nhưng vượt qua khó khăn, đơn vị vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ thu chi.

Quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng

Kho bạc Nhà nước Hạ Long đa dạng hóa hình thức thu nộp

Kho bạc Bắc Kạn thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra

Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi đạt gần 89% dự toán

Kho bạc Nhà nước tổ chức động viên khóa sổ quyết toán cuối năm 2016

Trong năm 2016, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt gần 12.318 tỷ đồng. Trong đó, thực thu NSNN trên địa bàn là 2.315 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch Bộ Tài chính giao và đạt 131,6% so với cùng kỳ 2015. Số thực thu 14 loại thuế theo nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh giao là 1.410 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch năm.

Các đơn vị Kho bạc Nhà nước (KBNN) luôn chủ động phối hợp với các cơ quan tài chính, thuế, hải quan và các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn để có thể cùng chia sẻ, cung cấp các thông tin về người nộp thuế, phục vụ cho công tác quản lý thu NSNN an toàn và hiệu quả đảm bảo tập trung nhanh, đầy đủ, chính xác, kịp thời các khoản thu vào NSNN tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đối tượng nộp NSNN.

Đồng thời, KBNN Yên Bái luôn làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương giúp lãnh đạo địa phương nắm bắt kịp thời về tình hình thu, chi NSNN trên địa bàn, phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách.

KBNN Yên Bái cũng triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM