VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bảo vệ bí mật nhà nước trong các hoạt động của Kiểm toán Nhà nước

Không được làm lộ bí mật nhà nước trên môi trường mạng.

Bảo vệ bí mật nhà nước trong các hoạt động của Kiểm toán Nhà nước

Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã có Công điện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong toàn Ngành về bí mật nhà nước, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước trong các hoạt động của KTNN.

Sửa đổi Luật Kiểm toán Nhà nước giúp nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công

Kiểm toán Nhà nước: Bịt lỗ hổng về cơ chế tránh thất thoát ngân sách

Một số hình ảnh về Bộ nhận diện Kiểm toán Nhà nước theo Logo mới

Kiểm toán Nhà nước có quyền truy cập dữ liệu của doanh nghiệp?

Theo đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Trong đó, cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Dự thảo Báo cáo kiểm toán, Biên bản kiểm toán và các tài liệu, hồ sơ kiểm toán khi chưa được ký phát hành là tài liệu “Mật” không được tiết lộ; việc thông tin hoặc cung cấp các tài liệu này phải được thực hiện theo đúng trình tự và thẩm quyền theo quy định của pháp luật; các tài liệu, dự thảo Báo cáo kiểm toán trước khi phát hành chính thức đều phải đóng dấu “MẬT” (hoặc ghi chèn chữ “MẬT”) trên từng trang để tránh việc sao chép, lọt lộ thông tin.

Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong soạn thảo, thống kê, in, sao, chụp, phổ biến, vận chuyển, giao nhận, truyền đưa tài liệu có nội dung bí mật nhà nước; lưu giữ, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu, vật mang bí mật nhà nước. Đồng thời, thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của KTNN, kiểm duyệt đăng tải tin, bài trên Cổng thông tin điện tử, tạp chí, báo và các phương tiện truyền thông khác. Quản lý và sử dụng con dấu độ “Mật” theo quy định.

Tổng Kiểm toán Nhà nước nghiêm cấm các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của KTNN có các hành vi: Làm lộ, sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ trái pháp luật; Thu thập, trao đổi, cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước không đúng quy định; Sao, chụp, lưu giữ, vận chuyển, giao, nhận, thu hồi, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước không đúng thẩm quyền, trái pháp luật.

Nghiêm cấm việc lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ bí mật nhà nước, sử dụng bí mật nhà nước để thực hiện, che giấu hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp hoặc cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, KTNN nghiêm cấm việc soạn thảo, lưu giữ tài liệu có chứa nội dung bí mật nhà nước trên máy tính hoặc thiết bị khác đã kết nối hoặc đang kết nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, trừ trường hợp lưu giữ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về cơ yếu, truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông trái với quy định của pháp luật, đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông.

Nghiêm cấm việc chuyển mục đích sử dụng máy tính, thiết bị khác đã dùng để soạn thảo, lưu giữ, trao đổi bí mật nhà nước khi chưa loại bỏ bí mật nhà nước; Sử dụng thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu, ghi âm, ghi hình trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước dưới mọi hình thức khi chưa được người có thẩm quyền cho phép.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM