VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quốc Cường Gia Lai (QCG) giải trình lý do “bốc hơi” lợi nhuận sau kiểm toán

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Quốc Cường Gia Lai (QCG) giải trình lý do “bốc hơi” lợi nhuận sau kiểm toán

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG, sàn HoSE) vừa có văn bản giải trình chênh lệch số liệu báo cáo tài chính do Công ty lập và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Lilama 3 mời công ty kiểm toán độc lập vào cuộc nhưng vẫn thua kiện và buộc phải trả nợ 3,7 tỷ đồng

Ngành Thuế và Kiểm toán Nhà nước phối hợp trong kiểm tra, đối chiếu thuế

Ứng dụng hiệu quả hơn các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán

Kiểm toán không phải là lý do khó kêu gọi đầu tư PPP trong dự án cao tốc Bắc - Nam

Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính kiểm toán là 58,5 tỷ đồng, giảm 27,8% so với báo cáo do Công ty tự lập.

Nguyên nhân theo Quốc Cường Gia Lai là các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác và giá vốn hàng bán tăng.

Cụ thể, theo báo cáo do Công ty tự lập, Công ty không hạch toán chi phí thuế do quyết toán thuế năm 2016, năm 2018 được kết luận năm 2020.

Ngoài ra, công ty kiểm toán còn đề nghị trích lập thêm dự phòng công nợ phải thu khó đòi, giá vốn hàng bán khi hợp nhất báo cáo tài chính.

Ngoài ra, doanh thu tài chính sau kiểm toán cũng giảm, chủ yếu do Công ty hạch toán thiếu bút toán điều chỉnh khi thoái vốn tại công ty con.

Quốc Cường Gia Lai chậm công bố báo cái tài chính kiểm toán năm 2019.
Quốc Cường Gia Lai chậm công bố báo cái tài chính kiểm toán năm 2019.

Về một số điểm bị kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ, Quốc Cường Gia Lai cho biết, công ty kiểm toán không thể xác định được chi phí lãi vay phải trả Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung.

Đến thời điểm hiện tại, BIDV vẫn đang xem xét nên công ty kiểm toán không thể xác định được chi phí lãi vay phải trả và đã đưa ý kiến ngoại trừ cho phần này.

Liên quan đến ý kiến của kiểm toán việc báo cáo tài chính đang phản ánh quyền sử dụng đất không thuộc quyền sở hữu của Công ty.

Quốc Cường Gia Lai cho biết, quyền sử dụng hơn 24,4 nghìn m2 đất đang làm Trụ sở Công ty tại Gia Lai là tài sản góp vốn của bà Nguyễn Thị Như Loan và Công ty và hiện chưa được sang tên cho Quốc Cường Gia Lai. Quyền sử dụng đất này đang được thế chấp tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai để đảm bảo cho khoản vay đầu tư Nhà máy thủy điện Iagrai.

Hiện tại, Nhà máy thủy điện Iagrai2 đã phát điện và Quốc Cường Gia Lai đang làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho nhà máy thủy điện này.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM