VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

10 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

10 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành của NHNN, trong đó quy định rõ 10 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối.

Điểm sáng trong cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà nước

Quy định mới về đấu thầu tín phiếu kho bạc

Hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở

Theo đó, NHNN công bố 10 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực hoạt động ngoại hối gồm:

1. Thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với các trường hợp đầu tư khác quy định tại Điều 9 Nghị định số 135/2015/NĐ-CP;

2. Thủ tục đăng ký thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài có đối tượng tham gia là người lao động có quốc tịch Việt Nam;

3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với tổ chức tự doanh là ngân hàng thương mại (NHTM), công ty tài chính tổng hợp;

4. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với tổ chức tự doanh là NHTM, công ty tài chính tổng hợp;

5. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với tổ chức nhận ủy thác là NHTM;

6. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với tổ chức nhận ủy thác là NHTM;

7. Thủ tục đăng ký hạn mức tự doanh;

8. Thủ tục đăng ký hạn mức tự doanh tạm thời;

9. Thủ tục đăng ký hạn mức nhận ủy thác;

10. Thủ tục đăng ký hạn mức nhận ủy thác tạm thời.

PV.

Có thể bạn quan tâm