VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
105 triệu cổ phiếu MVB chính thức niêm yết cổ phiếu tại HNX

MVB chính thức được giao dịch trên thị trường niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

105 triệu cổ phiếu MVB chính thức niêm yết cổ phiếu tại HNX

105 triệu cổ phiếu Tổng công ty mỏ Việt Bắc TKV – Công ty cổ phần vừa chính thức được giao dịch trên thị trường niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Kết quả giao dịch của các thị trường trên HNX phiên cuối tuần 16/10

HNX đấu thầu huy động được 8.295 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

8 triệu cổ phiếu BNA chính thức dịch trên thị trường niêm yết HNX

Ai dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu quý III/2020 trên HNX?

Ngày 28/10/2020, cổ phiếu Tổng công ty mỏ Việt Bắc TKV – Công ty cổ phần với mã MVB được chính thức giao dịch trên thị trường niêm yết của HNX. Tổng giá trị niêm yết của MVB lần này đạt 1.050 tỷ đồng.

Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP là doanh nghiệp thứ 7 niêm yết trên HNX trong năm 2020, nâng tổng số doanh nghiệp niêm yết trên sàn HNX là 353 công ty với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 144.670 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Sau khi IPO thành công trong năm 2015 công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và tháng 10/2016, công ty chính thức đưa cổ phiếu vào giao dịch trên UPCoM.

MVB hiện được giao quản lý và khai thác ba mỏ than (với tổng khai thác và tiêu thụ đạt xấp xỉ 1.500 tấn than sạch) là mỏ Núi Hồng (diện tích 4,52 km2 với công suất khai thác 400.000 tấn/năm), mỏ Khánh Hòa (diện tích 3,28 km2 với công suất khai thác đạt 800.000 tấn/năm) và mỏ Na Dương (diện tích 9,75 km2 với công suất khai thác 600.000 tấn/năm). Năm 2019, sản lượng than nguyên khai đạt 1,4 triệu tấn, than sạch, than tiêu thụ đạt trên 1,6 triệu tấn, sản lượng tiêu thụ xi măng tăng hơn 33 nghìn tấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, sản lượng than tiêu thụ đạt 889 nghìn tấn, sản lượng xi măng đạt 1,1 triệu tấn hoàn thành 58,48% và 53,79% kế hoạch đề ra cả năm.

Bảng 1: Kết quả kinh doanh năm 2018 - 2019

                                                                                                  Đơn vị:  đồng

Chỉ tiêu

2018

2019

Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)

1.528

1.666

Doanh thu từ hoạt động (tỷ đồng)

4.649

4.958

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

224

321

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)

4,82

6,48

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (%)

17,33

21,36

                                                      Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2019

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động kinh doanh của MVB đạt doanh thu thuần đạt 1.144 tỷ tương đương so với cùng kỳ năm trước (6T/2019: 1.149 tỷ). Kinh doanh than vẫn là mảng hoạt động chính đạt 933 tỷ chiếm tỷ trọng 81,56% trong cơ cấu doanh thu thuần, doanh thu từ lĩnh vực khác đạt 211 tỷ chiếm tỷ trọng 18,44%.

          Bảng 2: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2020

Chỉ tiêu

Năm 2020

Doanh thu (tỷ đồng)

4.448

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)

129,3

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Doanh thu (%)

2,91

Tỷ lệ lợi nhuận sau trước/Vốn điều lệ (%)

12,32

Cổ tức (%)

8

                                                   Nguồn: Tổng công ty mỏ Việt Bắc TKV - CTCP

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM