VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
3 công ty cùng đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM vào ngày 23/5

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

3 công ty cùng đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM vào ngày 23/5

Ngày 23/5/2017, 3 công ty cùng đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch lên tới hơn 803,8 tỷ đồng.

Sẽ phân bảng UPCoM theo quy mô vốn từ ngày 24/6/2017

3 công ty cùng đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM vào ngày 19/5

[Infographic] Thị trường UPCoM tháng 4/2017

Tháng 4/2017, HNX Index giảm 1,41%

Ngày 23/5/2017, 73,2 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (MCK: DRI), hơn 4,1 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai (MCK: MLC) và hơn 3 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần SIVICO (MCK: SIV) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ước tính, tổng giá trị đăng ký giao dịch cổ phiếu của 3 công ty này lên tới hơn 803,8 tỷ đồng, cụ thể:

Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

Mã chứng khoán: DRI
Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 73.200.000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 732.000.000.000 đồng
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 13.300 đồng/cổ phiếu

Công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai

Mã chứng khoán: MLC
Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 4.171.175 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 41.711.750.000 đồng
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu

Công ty cổ phần SIVICO

Mã chứng khoán: SIV

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.012.374 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 30.123.740.000 đồng

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 28.000 đồng/cổ phiếu

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM