VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
3 lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết cùng bị xử phạt vi phạm hành chính

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

3 lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết cùng bị xử phạt vi phạm hành chính

Ngày 20/7/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành 3 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 3 lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán có dấu hiệu giảm

Thao túng cổ phiếu, tạo cung cầu giả, một cổ đông SGO bị phạt 550 triệu đồng

Cổ phiếu Nhựa Đồng Nai bị phạt 70 triệu đồng

“Cây gậy” mới để tạo hàng cho thị trường chứng khoán

Theo đó, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 187/QĐ-XPVPHC, Quyết định số 188/QĐ-XPVPHC và Quyết định số 189/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán lần lượt đối với ông Nguyễn Đức Quang - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD, ông Vũ Trọng Huân - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD và ông Nguyễn Hữu Quyên - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

Cụ thể, phạt tiền 27,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Đức Quang do đã có hành vi vi phạm hành chính vì báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch mua 160.000 cổ phiếu HCD vào ngày 27/11/2017 nhưng đến ngày 15/12/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch của ông Quang.

Thanh tra UBCKNN cũng quyết định xử phạt 20 triệu đồng đối với ông Nguyễn Hữu Quyên vì đã có hành vi vi phạm hành chính khi báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Quyên đã mua 60.000 cổ phiếu HCD từ ngày 01/12/2017 đến ngày 04/12/2017 nhưng đến ngày 15/12/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch của ông Quyên.

Ông Vũ Trọng Huân cũng bị phạt 20 triệu đồng do mua 60.000 cổ phiếu HCD vào ngày 28/11/2017 nhưng đến ngày 15/12/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch của ông Huân.

Các Quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2018.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM