VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

3 mục tiêu chính để phát triển thị trường trái phiếu năm 2017

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

3 mục tiêu chính để phát triển thị trường trái phiếu năm 2017

Tại Hội nghị Thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ diễn ra hôm 18/1/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết Sở đặt ra các chương trình hành động hướng đến 3 mục tiêu chính: Đa dạng hóa sản phẩm, tăng tính thanh khoản thị trường và tối đa hóa minh bạch thông tin thị trường.

Biểu dương Top 5 thành viên tiêu biểu thị trường trái phiếu chính phủ năm 2016

HNX đồng hành cùng sự phát triển của thị trường chứng khoán

Thị trường trái phiếu 2017: Nhiều thử thách

Theo đó, đối với thị trường trái phiếu chính phủ, HNX sẽ xúc tiến việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương xanh trên cơ sở nhu cầu của tổ chức phát hành; Phát triển hệ thống giao dịch trái phiếu có lãi suất thả nổi.

Bên cạnh đó, chuẩn bị các điều kiện để bổ sung thành viên giao dịch là Kho bạc Nhà nước, ra mắt 2 sản phẩm Repos mới: Vay trái phiếu chính phủ để bán và Bán/Mua lại (sell/buy back)...

Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, HNX sẽ hoàn thiện Đề án phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo tiến độ yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hoàn thiện dự thảo Thông tư phát hành trái phiếu doanh nghiệp, xây dựng Cổng thông tin trái phiếu doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, mục tiêu vụ huy động vốn của năm 2017 dự kiến là 250.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, 34.395 tỷ đồng trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, 8-10.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương.

PV.

Có thể bạn quan tâm