VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

4 triệu cổ phiếu MLS niêm yết trên HNX

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

4 triệu cổ phiếu MLS niêm yết trên HNX

Ngày 28/12/2016, Công ty cổ phần (CTCP) Chăn nuôi - Mitraco đã chính thức đưa 4 triệu cổ phiếu MLS lên đăng ký giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với tổng giá trị đăng ký giao dịch 40 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 20.000 đồng/cổ phiếu.

Phạt nặng doanh nghiệp công bố thông tin gian dối

Một số sự kiện nổi bật thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2016

Hơn 65 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Viglacera niêm yết trên HNX

3 công ty cùng đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM ngày 19/12

Thị trường cổ phiếu niêm yết tháng 11 trên HNX diễn biến ra sao?

CTCP Chăn nuôi - Mitraco (MLS) là một đơn vị thành viên của Tổng công ty  Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP,  được thành lập năm 2004.

Sau hơn 11 năm  hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi lợn, MLS hiện là một trong những doanh nghiệp chăn nuôi có quy mô lớn và hiện đại của khu vực miền Trung.

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014-2015 và 9 tháng năm 2016

              Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2015

% tăng giảm

9 tháng/ 2016

Vốn CSH

56,5

9,12%

68,3

Doanh thu thuần

243,6

12,79%

257,1

Lợi nhuận sau thuế

12,5

21,19%

17,3

Tỷ lệ cổ tức (%)

28

-

-

                   Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC Qúy III/2016)

Trong thời gian tới, MLS tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất, duy trì thực hiện nghiêm ngặt các quy trình chăn nuôi chuẩn mực quốc tế nhằm đảm bảo chất lượng thành phẩm tối đa.

Bên cạnh đó, công ty cũng nghiên cứu nâng cao phát triển chất lượng con giống và áp dụng công nghệ, phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại trong chăn nuôi.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của MLS năm 2016:

Chỉ tiêu

Năm 2016

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

322

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

14

Tỷ lệ LNST/DTT (%)

4,35

Tỷ lệ LNST/VĐL (%)

35

Cổ tức (%)

-

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

PV.

Có thể bạn quan tâm