VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

5 công ty cùng thoái vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện A Vương

Toàn cảnh công trình Thủy điện A Vương. Nguồn: Internet

5 công ty cùng thoái vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện A Vương

Ngày 22/8 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty (TCT) Điện lực Miền Trung, TCT Phát điện 1, TCT Điện lực thành phố Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên (MTV) Điện lực Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng sẽ bán đấu giá phần vốn góp tổng cộng hơn 56,6 tỷ đồng (theo mệnh giá), tương đương 5.666.134 cổ phần tại công ty cổ phần (CTCP) Thủy điện A Vương với mức giá khởi điểm 17.000 đồng/cổ phần.

[Infographic] Thị trường trái phiếu chính phủ tháng 7/2017

Tăng cường thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam

[Infographic] Huy động trái phiếu Chính phủ ngày 02/08/2017

Tháng 7, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh 18,2%

Nhiệt điện Quảng Ninh chào bán 500.000 cổ phần

CTCP Thủy điện A Vương (AVC) được thành lập năm 2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng nam cấp phép với số vốn điều lệ ban đầu là 1.120 tỷ đồng. Vốn góp thực tế đến ngày 31/12/2016 là 750,5 tỷ đồng.

Hiện tại, AVC đang quản lý các dự án Công trình Thủy điện A Vương (tổng công suất 210 MW, gồm 2 tổ máy, điện lượng bình quân hằng năm là 815 triệu KWh); dự án Thủy điện Sông Bung 3A, 4A (với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng, phát điện năm 2012, điện năng trung bình năm 199 triệu KWh); dự án Thủy điện Dăk Pring 2 (điện lượng bình quân năm 22,7 triệu KWh).

Ngoài ra công ty còn kinh doanh dịch vụ cẩu tải, thiết bị thử tải cho các công trình công nghiệp, thiết bị lọc dầu cho các nhà máy thủy điện. Doanh thu chính các năm gần đây của AVC từ bán điện thương phẩm, chiếm chủ yếu trong tổng doanh thu năm 2015, 2016 và quý I/2017. 

Kết quả hoạt động kinh doanh của AVC năm 2015-2016

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

2.216

2.056

-7,23%

Doanh thu thuần

603

597

-0,96%

Lợi nhuận sau thuế

143,5

122,5

-14,65%

Nguồn: BCTC năm 2016 đã kiểm toán của AVC

 Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2017

% tăng giảm so với 2016

Doanh thu thuần

573,8

-3,9%

Lợi nhuận trước thuế

124,3

-3,58%

Cổ tức (%)

9

-5,26%

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của AVC

PV.

Có thể bạn quan tâm