VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
5 giải pháp phát triển thị trường chứng khoán bền vững

5 giải pháp phát triển thị trường chứng khoán bền vững

Bảo đảm duy trì sự ổn định và bền vững của thị trường chứng khoán (TTCK); Tiếp tục triển khai và quyết liệt công tác tái cấu trúc TTCK; Tiếp tục phát triển các sản phẩm mới cho TTCK; Tăng cường hội nhập quốc tế, triển khai, thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế và các giải pháp nâng hạng TTCK… Đây là những mục tiêu được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đặt ra trong năm 2019.

Khoảng cách vỡ nợ của doanh nghiệp thủy sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhiều đòn bẩy và cơ hội thu hút vốn ngoại vào thị trường chứng khoán

Nâng hạng thị trường chứng khoán được lợi gì?

Nhìn lại thị trường chứng khoán phái sinh năm 2018: Tăng trưởng tốt và ổn định

Năm 2018, trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động, tuy nhiên nhờ sự ổn định kinh tế vĩ mô, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, TTCK Việt Nam tiếp tục ổn định, phát triển. Theo đó, các doanh nghiệp niêm yết đăng ký giao dịch đều có lợi nhuận khả quan, tiết mục mở rộng sản xuất, quy mô thị trường ngày càng lớn, hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán ngày càng chuyên nghiệp và là cầu nối quan trọng trong hoạt động thị trường; công tác quản lý, giám sát đều được siết chặt hơn, nhiều vụ việc trên thị trường đã được xử lý nghiêm minh và công bố công khai, mang tính răn đe; thị trường hoạt động đã vào nền nếp, tính tuân thủ ngày càng được nâng cao.

Trao đổi về định hướng phát triển TTCK năm 2019, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết: Nhằm tiếp tục phát triển TTCK bền vững, trong năm 2019, UBCNNN tập trung 4 một số mục tiêu và 5 giải pháp trọng tâm sau:

4 mục tiêu trọng tâm gồm:

Một là, bảo đảm duy trì sự ổn định và bền vững của TTCK.

Hai là, tiếp tục triển khai và quyết liệt công tác tái cấu trúc TTCK.

Ba là, tiếp tục phát triển các sản phẩm mới cho TTCK.

Bốn là, tăng cường hội nhập quốc tế, triển khai, thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế và các giải pháp nâng hạng TTCK.

5 giải pháp phát triển thị trường chứng khoán bền vững

Để có thể thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra trong năm 2019, UBCKNN tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực quản lý, giám sát: Hoàn thành dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi); trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019); nghiên cứu, dự thảo các Nghị định và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán (sửa đổi). Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, điều hành TTCK, hoạt động giám sát và cưỡng chế thực thi nhằm bảo đảm an toàn cho TTCK.

Thứ hai, tăng cung hàng hóa và cải thiện chất lượng nguồn cung:

Về thị trường cổ phiếu: Tiếp tục đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước từ DN gắn với việc niêm yết và đăng ký giao dịch. Tăng cường rà soát xử lý kịp thời các DN không tuân thủ việc niêm yết/đăng ký giao dịch sau khi đã cổ phần hóa; Triển khai Thông tư số 40/2018/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu…; và chuyển nhượng vốn theo phương thức dựng sổ… Cùng với đó, triển khai cơ chế tạo lập thị trường, phát hành Bộ nguyên tắc quản trị công ty (CG code); Tăng cường kiểm tra, giám sát về tính minh bạch các thông tin trong báo cáo tài chính của các công ty đại chúng về vấn đề sử dụng vốn;

Về đa dạng hóa các sản phẩm chứng khoán: UBCKNN triển khai sản phẩm chứng quyền có đảm bảo (Covered Warrant) và hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ trong đầu năm 2019. Cùng với đó, nghiên cứu xây dựng các chỉ số mới để làm tài sản cơ sở cho các sản phẩm phái sinh như chỉ số chung của hai Sở (VNXMid/Small, VNX200); chỉ số High Dividend Index, chỉ số QTCT, các chỉ số theo nhu cầu của các Quỹ đầu tư.

Về hoàn thiện và phát triển thị trường trái phiếu: UBCKNN tập trung triển khai đề án tổ chức giao dịch trái phiếu DN. Theo đó, hoàn thiện phương án tổ chức thị trường trái phiếu DN và xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về trái phiếu DN; khuyến khích các công ty đưa trái phiếu lên niêm yết; xây dựng cổng thông tin trái phiếu DN.

Thứ hai, phát triển, nâng cao năng lực cho hệ thống các tổ chức trung gian thị trường: Triển khai Đề án tái cấu trúc TTCK và DN bảo hiểm sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục tái cấu trúc hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán để giảm số lượng và nâng cao chất lượng dịch vụ… Đối với công ty quản lý quỹ, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định pháp lý, kiểm soát vấn đề quản lý tách bạch tài sản của các nhà đầu tư ủy thác, kiểm tra chỉ tiêu an toàn tài chính, đưa công ty quản lý quỹ không đáp ứng điều kiện vào tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt…

Thứ ba, tái cấu trúc tổ chức thị trường, cơ sở hạ tầng, công nghệ: Triển khai các công tác thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 7/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Hoàn thiện mô hình đối tác bù trừ trung tâm; Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác, quản lý, giám sát TTCK…

Thứ tư, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát TTCK và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cụ thể như: Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị của UBCKNN, 2 Sở Giao dịch Chứng khoán trong giám sát, phát hiện và xử phạt nghiêm các vi phạm về thao túng, nội gián, các hành vi gian lận, vi phạm về nghĩa vụ báo cáo…

Thứ năm, triển khai các giải pháp nâng hạng TTCK Việt Nam từ hạng frontier market lên hạng emerging market trên bảng xếp hạng MSCI và FTSE như: Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đa dạng hóa và gia tăng chất lượng sản phẩm trên thị trường; tăng cường tính công khai, minh bạch; cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các nhà đầu tư…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM