VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
5.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

5.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

Ngày 5/4/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (1.000 tỷ đồng), 7 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (1.500 tỷ đồng) và 30 năm (1.500 tỷ đồng).

Tăng trưởng kinh tế sẽ khả quan trong quý II/2017

Huy động hơn 32,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 3

5.167 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

Huy động 4.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh từ đầu năm

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.561 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,10-5,60%/năm. Kết quả, huy động được 550 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,12%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/3/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.801 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,43-5,90%/năm. Kết quả, huy động được 550 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 5,43%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/3/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.501 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,90-6,50%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 5,99%/năm, thấp hơn 0,06%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/3/2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 900 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 450 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.136 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,80-8,40%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,85%/năm, thấp hơn 0,05% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/3/2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, có 7 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.061 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 450 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2017, KBNN đã huy động thành công 61.497,4593 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM