VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

5.167 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

5.167 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

Ngày 29/3/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng cho 5 loại kỳ hạn: 5 năm (1.000 tỷ đồng), 7 năm (1.500 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng), 20 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.500 tỷ đồng).

Huy động 4.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh từ đầu năm

Kho bạc Nhà nước huy động hơn 4,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

4.450 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

Thị trường trái phiếu chính phủ tháng 1/2017

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.401 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,08-5,50%/năm. Kết quả, huy động được 700 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,10%/năm, cao hơn 0,07%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/3/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.001 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,43-5,90%/năm. Kết quả, huy động được 100 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 5,43%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/3/2017). 

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.351 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,80-7,40%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 6,85%/năm, thấp hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/3/2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 3 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 830 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.901 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,32-8,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 20 năm với lãi suất trúng thầu 7,45%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/3/2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 5 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.500 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.625 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,86-8,40%/năm. Kết quả, huy động được 1.317 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,90%/năm, thấp hơn 0,03% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/3/2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, có 4 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.800 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 450 tỷ đồng. 

Kể từ đầu năm 2017, KBNN đã huy động thành công 56.497,4593 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM