VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

8 giải pháp trọng tâm của ngành Chứng khoán năm 2017

Trong năm 2017, ngành Chứng khoán tăng cường giải pháp phát triển và đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư và cải thiện sức cầu. Nguồn: enternews.vn

8 giải pháp trọng tâm của ngành Chứng khoán năm 2017

Tại buổi tọa đàm “Thị trường chứng khoán Việt Nam 2017 và câu chuyện hội nhập” do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Câu lạc Bộ Nhà báo Chứng khoán tổ chức hôm 23/12/2016, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chỉ ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017.

Một số sự kiện nổi bật thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2016

Quy định mới về xử phạt vi phạm niêm yết và đăng ký giao dịch chứng khoán

Fed tăng lãi suất, dòng tiền vào thị trường chứng khoán vẫn gia tăng

Những đổi mới giúp thị trường chứng khoán phát triển minh bạch

2017 được các nhà quản lý và chuyên gia kinh tế nhận định là năm có nhiều cơ hội và thách thức đối với thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Trong bối cảnh đó, theo TS. Vũ Bằng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngành Chứng khoán sẽ tập trung vào 8 giải pháp trọng tâm phát triển thị trường, gồm:

Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực quản lý, giám sát: Triển khai xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi, đồng thời tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ hướng dẫn Luật này; Hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp lý nhằm tạo cơ sở cho việc chuyển sang giai đoạn phát triển theo chiều sâu, hướng đến việc minh bạch thông tin và xử lý tranh chấp, tạo điều kiện thu hút dòng vốn gián tiếp nước ngoài vào TTCK, tạo cơ sở để triển khai các sản phẩm mới, TTCK phái sinh, thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Thứ hai, về thị trường cổ phiếu, tiếp tục đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn của các DNNN gắn với việc niêm yết và đăng ký giao dịch; Áp dụng các phương thức mới trong việc cổ phần hóa, thoái vốn; Hoàn thiện thị trường UPCoM; Hoàn tất việc ban hành Nghị định về quản trị công ty; Tăng cường kiểm tra, giám sát về tính minh bạch các thông tin trong Báo cáo tài chính của các công ty đại chúng vấn đề sử dụng vốn, công bố thông tin và quản trị công ty.

Thứ ba, về chứng khoán phái sinh, đa dạng hóa các sản phẩm chứng khoán: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết đưa TTCK phái sinh đi vào hoạt động, trong đó có hệ thống giao dịch, hàng hóa, cơ chế quản lý giám sát… đảm bảo triển khai có hiệu quả và thành công; Triển khai hệ thống giao dịch sản phẩm Cover Warrant, nghiên cứu để từng bước áp dụng trong năm 2018 nghiệp vụ bán khống và một số nghiệp vụ thị trường theo chuẩn mực quốc tế.

Thứ tư, về hoàn thiện và phát triển thị trường trái phiếu: Đa dạng hóa các sản phẩm trái phiếu Chính phủ; Triển khai đề án phát triển trái phiếu doanh nghiệp; Hoàn thiện phương án tổ chức thị trường trái phiếu doanh nghiệp và công tác chuẩn bị để có thể đưa thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp vào hoạt động trong năm 2018.

Thứ năm, giải pháp phát triển và đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư và cải thiện sức cầu: Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng hạng TTCK Việt Nam; Phát triển các định chế đầu tư chuyên nghiệp trong đó có các quỹ hưu trí tự nguyện, hệ thống nhà tạo lập thị trường; Xây dựng các quy định về xếp hạng tín nhiệm và thiết lập tổ chức định mức tín nhiệm của Việt Nam.

Thứ sáu, giải pháp nhằm phát triển, nâng cao năng lực cho hệ thống các tổ chức trung gian thị trường: Tiếp tục tái cấu trúc hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán để giảm số lượng và nâng cao chất lượng dịch vụ; Nâng cao chất lượng và đạo đức nghề nghiệp nhân viên hành nghề kinh doanh chứng khoán thông qua việc chuẩn hóa các chương trình đào tạo; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu để thực hiện công khai danh sách người hành nghề chứng khoán trên cổng thông tin điện tử.

Thứ bảy, giải pháp tái cấu trúc tổ chức thị trường, cơ sở hạ tầng, công nghệ: Tiếp tục xây dựng mô hình, lộ trình cho tiến trình hợp nhất 2 Sở Giao dịch Chứng khoán, Hoàn thiện mô hình đối tác bù trừ trung tâm; xây dựng và triển khai Đề án kết nối hệ thống thanh toán bù trừ và quyết toán chứng khoán với hệ thống thanh toán liên ngân hàng.

Thứ tám, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát TTCK và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm: Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ theo kế hoạch năm 2017; Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị để kịp thời phát hiện và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trên TTCK.

Năm 2016, mặc dù chịu nhiều tác động bởi tình hình thế giới, TTCK Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt, được đánh giá là 1 trong 05 thị trường có mức tăng trưởng cao nhất tại khu vực Đông Nam Á. Chỉ số VN-Index tăng 16%, mức vốn hóa thị trường đạt 1.923 nghìn tỷ đồng, tương đương 46% GDP, tăng 40%; Thanh khoản cải thiện mạnh, quy mô giao dịch bình quân đạt 6.888 tỷ đồng/phiên, tăng 39% so với cuối năm 2015. Tổng mức huy động trên thị trường chứng khoán ước đạt 348 nghìn tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng giá trị thu được qua cổ phần hóa thoái vốn trên TTCK đạt trên 20 nghìn tỷ.

PV.

Có thể bạn quan tâm