VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
8 tháng, huy động được gần 144 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

8 tháng, huy động được gần 144 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua HNX. Nguồn: internet

8 tháng, huy động được gần 144 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Đây là con số vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán (HNX) công bố.

Phát triển và đa dạng hóa hệ thống nhà đầu tư trái phiếu

Phát triển định chế trung gian và dịch vụ thị trường trái phiếu

Đến năm 2020, đưa dư nợ thị trường trái phiếu đạt 45% GDP

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 143.893,6593 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu tại HNX.
Mới đây nhất, ngày 23/8/2017, HNX tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 7 năm, 20 năm và 30 năm, mỗi kỳ hạn gọi thầu 500 tỷ đồng.
Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 847 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,10-6,60%/năm.
Kết quả, huy động được 46 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 6,10%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9/8/2017).
Trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 20 năm không có lãi suất trúng thầu.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM