Việt Nam dành hơn 739.000 tỷ đồng cho đầu tư công

Việt Nam dành hơn 739.000 tỷ đồng cho đầu tư công
Trong hai ngày 8-9/9, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản trị khu vực công, Viện Phát triển châu Á tổ chức Hội thảo Quốc tế về tăng cường quản lý đầu tư, thúc đẩy hiệu quả đầu tư công nhằm chia sẻ các bài học kinh nghiệm quốc tế liên quan đến những chiến lược có thể giúp các quốc gia khác nhau nâng cao quản lý đầu tư công.

10 năm thực hiện chiến lược tài chính 2001-2010

10 năm thực hiện chiến lược tài chính 2001-2010
Sau 10 năm thực hiện Chiến lược tài chính 2001-2010, nền tài chính quốc gia đã có những chuyển biến rõ nét, hệ thống các cơ chế, chính sách tài chính tiếp tục được hoàn thiện phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các điều kiện cụ thể của đất nước trong từng giai đoạn và từng bước tiệm cận với thông lệ quốc tế; tổ chức bộ máy và các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính đã được đổi mới một bước theo hướng chuyên nghiệp, gọn nhẹ hơn; tiềm lực tài chính quốc gia được củng cố; các quan hệ kinh tế - tài chính vĩ mô được duy trì ổn định; mức động viên, phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

CPI tháng 8 tăng 0,23%

CPI tháng 8 tăng 0,23%
Chiều 23/8, Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 với mức tăng 0,23% so với tháng 7. Như vậy, biểu đồ CPI đã đổi hướng, chuyển từ xu thế giảm lập được trong 2 tháng trước để đi lên trong tháng này.

Xuất, nhập khẩu giảm trong nửa đầu tháng 8

Xuất, nhập khẩu giảm trong nửa đầu tháng 8
Theo số liệu xuất nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 8 vừa được Tổng cục Hải quan công bố, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt khoảng 2,595 tỷ USD, giảm 4,6% so với cùng kỳ tháng 7; trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 3,071 tỷ USD, giảm tới 10% trong cùng so sánh.

Chi tiêu công với mục tiêu giảm nghèo

Chi tiêu công với mục tiêu giảm nghèo
TCTC Online - Chương trình xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam bắt đầu được triển khai thực hiện từ đầu thập kỷ 90, với các mục tiêu tăng thu nhập cho người nghèo, cải thiện mức sống và gia tăng phúc lợi xã hội thông qua các dịch vụ công thiết yếu và trao quyền nhiều hơn cho người nghèo. Chi tiêu công là một công cụ quan trọng của Chính phủ nhằm cung cấp nguồn lực tài chính cho việc thực hiện những mục tiêu trên...

Một số thay đổi về chính sách thuế tài nguyên

Một số thay đổi về chính sách thuế tài nguyên
Quốc hội đã thông qua Luật thuế tài nguyên, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chi tiết và ngày 23/7/2010 Bộ Tài chính cũng đã có Thông tư hướng dẫn cụ thể về thuế tài nguyên. Vậy trong chính sách thuế tài nguyên lần này có gì mới so với Pháp lệnh thuế tài nguyên trước đây?