Nền kinh tế đã vượt đáy nhưng phục hồi chậm, chưa bền vững

Nền kinh tế đã vượt đáy nhưng phục hồi chậm, chưa bền vững
(Taichinh) - Theo dõi tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta từ năm 2011 đến nay, các chuyên gia nhận định, nền kinh tế Việt Nam đã vượt đáy tăng trưởng (năm 2012) và đang trên đà phục hồi. Nhưng ngay cả khi GDP năm 2014 tăng mạnh lên 5,98%, thì nhiều ý kiến vẫn cho rằng sự phục hồi còn chậm, chưa bền vững và có thể quay lại quỹ đạo tăng trưởng thấp.

Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư hạ tầng

 Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư hạ tầng
(Taichinh) - Sau hơn 3 năm triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW của Trung ương Đảng, trong điều kiện khó khăn khi đầu tư công bị cắt giảm mạnh, các cấp, các ngành đã quán triệt nghiêm túc và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết đề ra, từ đó góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh
(Tài chính) Tính đến cuối năm 2011, thành phố Hồ Chí Minh có tất cả 90 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước, trong đó có những công ty có vốn khá lớn như Saigontourist, Satra… Thành phố Hồ Chí Minh sau đó đã trình Thủ tướng Chính phủ Phương án cổ phần hóa theo lộ trình và tháng 07/2012, Phương án cổ phần hóa giai đoạn 2013-2015 đã được Thủ tướng phê duyệt.