Tài trợ 48 triệu USD hỗ trợ tam nông ở Việt Nam

Tài trợ 48 triệu USD hỗ trợ tam nông ở Việt Nam
Ngày 25/2, tại trụ sở Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) ở Rome (Italy), được sự ủy quyền của Chính phủ Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Italy Đặng Khánh Thoại đã thay mặt Chính phủ Việt Nam ký với IFAD Hiệp định tài trợ để thực hiện "Dự án hỗ trợ Tam nông" tại ba tỉnh Tuyên Quang, Gia Lai và Ninh Thuận.

Gần 430 triệu USD đã được đầu tư vào Hà Nội

Gần 430 triệu USD đã được đầu tư vào Hà Nội
Tin từ Cục Thống kê thành phố Hà Nội, trong ba tháng đầu năm, đã có 427,7 triệu USD được đầu tư vào thành phố Hà Nội. Đây là số vốn FDI cho 57 dự án trên địa bàn tăng 18,8% về số dự án và gấp 19,7 lần về vốn đầu tư so cùng kỳ năm trước.

Triển khai Nghị quyết 11: Những tín hiệu khả quan bước đầu

Triển khai Nghị quyết 11: Những tín hiệu khả quan bước đầu
Mục tiêu giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đã được đề ra từ cuối năm 2010 và được thể hiện sự nhất quán, đồng bộ, quyết liệt trong Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ. Nghị quyết được triển khai nhanh và đã có tín hiệu khả quan bước đầu.

Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011

Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011
TCTC Online - Tại phiên họp ngày 10 - 11/3/2011, sau khi nghe Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011, ý kiến của Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị đã thảo luận và có kết luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011. Tạp chí Tài chính xin trân trọng giới thiệu toàn văn kết luận quan trọng này.

Cần quyết liệt hơn nữa trong kiềm chế lạm phát

Cần quyết liệt hơn nữa trong kiềm chế lạm phát
Sau 1 tháng thực hiện Nghị quyết 11, những diễn biến trên thị trường vàng, ngoại tệ đã có tín hiệu khả quan bước đầu, song việc kiềm chế lạm phát chưa đạt kết quả như mong muốn. Vì vậy, nhận rõ hơn nguyên nhân để có giải pháp thích ứng trong kiềm chế lạm phát là điều cần thiết.

Tập trung sức cao nhất vào việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tập trung sức cao nhất vào việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô
TCTC Online - Tại Nghị quyết 13/NQ-CP ban hành ngày 4/3/2011, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung sức cao nhất vào việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó Bộ Tài chính cần phối hợp hoàn chỉnh Báo cáo bổ sung tình hình KT - XH và thực hiện NSNN năm 2010, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và NSNN năm 2011, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII.

Tác động của các chính sách vĩ mô

Tác động của các chính sách vĩ mô
Dư luận chung hiện đồng thuận với những thông điệp chính sách cũng như các biện pháp mà Chính phủ đưa ra đầu năm 2011 nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, lãi suất, bình ổn thị trường tiền tệ và bảo đảm an sinh xã hội.