VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Các văn bản về phát triển thị trường chứng khoán đã ban hành trong năm 2013

(Tài chính) Danh sách các văn bản pháp lý về phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) đã được phê duyệt và ban hành trong năm 2013 bao gồm:

Nghị định

+ Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK.

Các Thông tư

+ Thông tư số 02/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư 27/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các SGDCK và TTLKCK.

+ Thông tư số 13/2013/TT-BTC ngày 25/1/2013 về Giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK thay thế QĐ số 127/2008.

+ Thông tư số 73/TT-BTC ngày 29/5 hướng dẫn niêm yết sau hợp nhất, sáp nhập.

+ Thông tư 87/2013/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trên TTCK sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2009/TT-BTC ngày 16/03/2009 hướng dẫn về giao dịch điện tử trên TTCK

+ Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ (QLQ) nước ngoài tại Việt Nam.

+ Thông tư số 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK.

Ngoài ra, Quyết định thay thế Quyết định 55/2009/QĐ-TTg về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam; Đề án về TTCK phái sinh cũng đã được trình Chính phủ trong năm 2013.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành 11 văn bản quy định, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ như về hướng dẫn việc thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho công ty chứng khoán, công ty QLQ; hướng dẫn xếp loại công ty chứng khoán theo chuẩn CAMEL phân loại công ty chứng khoán, công ty QLQ; Quy định chào mua, chào bán trên thị trường trái phiếu Chính phủ; sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn quản lý, giám sát, kiểm tra các công ty quản lý quỹ...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM