Những xúc tiến cần thiết

Những xúc tiến cần thiết
(Taichinh) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2030, gạo Việt Nam trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Tạo lập chuỗi giá trị để phát triển bền vững

Tạo lập chuỗi giá trị để phát triển bền vững
(Taichinh) - Năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh thấp là những thách thức rất lớn đối với doanh nghiệp khi Cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập vào cuối năm nay. Đây cũng là một nội dung được đề cập trong Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2014 và triển khai kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015 tại Kỳ họp thứ Chín, QH Khóa XIII.

Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp

Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp
(Taichinh) - Tái cơ cấu ngành nông nghiệp là định hướng lớn của Đảng và Nhà nước. Trong tiến trình hội nhập, đặc biệt khi Việt Nam tham gia Hiệp định thương mại tự do (Free Trade Agreement – FTA), mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, thuế quan… thì tính cạnh tranh lại càng cao hơn. Nếu nông nghiệp không thực hiện tái cơ cấu toàn diện sẽ bị thua ngay chính tại mảnh đất nông nghiệp của mình.

Lập “nhóm phản ứng nhanh” cho xuất khẩu nông sản

Lập “nhóm phản ứng nhanh” cho xuất khẩu nông sản
(Taichinh) - Bấy lâu nay, xuất khẩu nông sản vẫn gặp nhiều khó khăn do các doanh nghiệp nông sản trong nước quy mô nhỏ. Tuy nhiên, nếu người dân có đầy đủ thông tin thị trường và tuân thủ theo đúng quy trình sản xuất thì việc xuất khẩu nông sản sẽ thành công. Cụ thể đối với những lô hàng lớn theo từng container cần phải có cơ quan hướng dẫn bà con làm theo quy trình, đồng thời đặt hàng theo quy trình thì xuất khẩu sẽ thuận lợi hơn.

Được nhiều hơn mất

Được nhiều hơn mất
(Tài chính) Theo các chuyên gia, trong quá trình hội nhập kinh tế thông qua các Hiệp định thương mại tự do (FTA), mặc dù doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp không ít thách thức, song về tổng thể thì hội nhập kinh tế sẽ được nhiều hơn mất. Thông qua hội nhập, chúng ta sẽ hoàn thiện thể chế và cơ cấu lại thị trường, mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo động lực mới để doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh…